Huisregels

Huisregels van Massagepraktijk Jansen

Ik vind het erg belangrijk dat de bezoeken op een verantwoorde manier hulp bieden of ontspannen zijn. Vandaar zijn er huisregels opgesteld.

  • Bij uw eerste bezoek zal ik eerst een paar vragen stellen rondom uw medische conditie om zo contra-indicaties uit te sluiten
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht dat mijn cliënten hier eveneens zorg voor dragen
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden
  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden
  • Er worden uitsluitend massages gegeven die op deze site vermeld worden en geen sensuele massages
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden
  • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk
  •  Massagepraktijk Jansen is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik
  •  Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling

Huisregels - Massagepraktijk Jansen